Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

KSU Afşin Meslek Yüksek Okulunda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı gece ve gündüz olmak üzere ikili öğretim olarak sürdürülmekte ve her yıl normal öğretim için 70 öğrenci, ikinci öğretim için 40 öğrenci alınmaktadır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları özel sektör ve kamu kuruluşlarında; başta TBMM olmak üzere, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarında ve diğer önemli kamu kuruluşlarında yönetici asistan ve sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır. Bu programdan mezun olanlar Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı unvanını alırlar. Mezunlar İletişim Fakültelerinin ilgili bölümlerine dikey geçiş sınavlarındaki başarılarına göre, Anadolu Üniversitesi İşletme ve diğer ilgili Fakültelerine ise doğrudan dikey geçiş yapabilirler. Bununla birlikte öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavına girerek üniversitelerin 4 yıllık eğitim öğretim veren bölümlerine girebilirler.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıdaki bölümlere yerleşebilirler:

Büro Yönetimi Öğretmenliği
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Bilgi Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Yönetim Bilişim Sistemleri

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı